ติดต่อเรา

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 30 หมู่ 5 ตำบล ดงบัง อำเภอ นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทร. 043-993065