ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

Leave a Reply