ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสแกนลายนิ้วมือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสแกนลายนิ้วมือ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ศิริ โดยท่านวิทยากรจากบริษัทพัฒนาศักยภาพทางปัญญา (DigiBrain) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์และโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
image image image image image image image image image

 

Leave a Reply