วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

image image image image image image image image

Leave a Reply