โรงเรียนจัดงานต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคาร อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ “คนใหม่ของพวกเราชาว ด.พ. ครับ”

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ดร.ประสิทธิ์  ชาญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคาร อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ “คนใหม่ของพวกเราชาว ด.พ.ครับ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

Leave a Reply