Monthly Archives: พฤษภาคม 2015

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี2558

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี2558
นำนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ไปเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี2558 มีกิจกรรมการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใส โดยการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา
imageimageimageimageimageimage

ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 1/2558

ยินดีต้อนรับเปิดเทอม 1/2558
ยินดีต้อนนักเรียนโรงเรียนดงบังพิสัยนวการุสรณ์กลับสู่โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยความยินดียิ่ง สำหรับภาคเรียนใหม่นี้เราได้พบกับนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 หวังว่าทุกคนจะรู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง และเรียนอย่างมีึความสุขที่ได้พบกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่….
DBBANNER1