Archive for พฤศจิกายน, 2015

ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คือ นางวิลาวัลย์ ปักกาเวสา โท เอก บริหารการศึกษาฯ นางสาวมนัสวี โนนหนองคู โท เอกวิจัยฯ นายกฤษณะพงศ์ สงคง โท เอกสารสนเทศฯ

0

image image image image image image image

ผู้อำนวยการมอบรางวัลนักเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ทั้งเหรียญทอง เงิน และทองแดง แก่นักเรียนที่ไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 65 ระดับ เขต สพม 26

0

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

การนิเทศติดตามงานของโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

0

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Go to Top