คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
pasit
ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปร.ด.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
chamchai
นายเฉลิมชัย  สืบสนุทร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
pongsatanr
นายพงศธร  ผ่านสำแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ชีววิทยา
rivawan

นางระวิวรรณ  ยอดญาติไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ
ศ.ษ.บ.ภาษาไทย

 wanchai

นายวันชัย  ดอกไม้ทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

 vimonrant
นางวิมลรัตน์  คุณเวียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *