ข้าราชการครูฝ่ายผู้บริหารและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

pasit
ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปร.ด.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
charndchai
นายเฉลิมชัย  สืบสุนทร
รองผู้อำนวยการ
ครูวันชัย
นายวันชัย  ดอกไม้ทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
rawiwan
นางระวิวรรณ  ยอดญาติไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
wimonrant
นางวิมลรัตน์  คุณเวียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โอเล
นายพงศธร  ผ่านสำแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
วันเพ็ญ
นางวันเพ็ญ  การสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรณิกา
นางกรรณิกา  สิงมาดา
ครูชำนาญการพิเศษ

janya2
นายจรรยา โยธายุทธ
ครูชำนาญการ
wanrunU
นายวรัญญู  เรืองรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
wirawan
นางวิลาวัลย์  ปักกาเวสา
ครูชำนาญการพิเศษ
พรทิยพ์
นางพรทิพย์  ศรีโยไว
ครูชำนาญการพิเศษ
suknuya
นางสุกัญญา  โยธายุทธ

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูวิรุฬ
นายวิรุฬ  คุณเวียน

ครูชำนาญการพิเศษ
สมพร
นายสมพร   เหล่าทองสาร
ครูชำนาญการ
putsari
นางสาวพัชรี  บุญเลี้ยง
ครู
รดา
นางลัดดา  ปักสังคะเนย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประภาพรรณ
นางสาวประภาพรรณ ฝ่ายเทศ
ครูชำนาญการ
sanida
นางชลิฎา  ยศดา
ครู
panupong
นายภานุพงษ์  วังหนองเสียว
ครูชำนาญการ
put
นางพรรณทิพย์ภา เรืองรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
autsara
นางอัจฉรา  วันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
piya
นางสาวปิยะพร  ภวภูตานนท์

ครูชำนาญการ
munsawei
นางสาวมนัสวี  โนนหนองคู
ครูชำนาญการ
wijittapong
นางสาววิจิตราภรณ์  กมลเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

chaiwat
นายไชยวัฒน์  วิเชียรไชย
ครู
aditsar
นายอดิสร  จันทร์สด

ครูชำนาญการพิเศษ
autsari
นางสาวอัจฉรีย์ ปีนะเก
ครู
piyanut
นางสาวปิยนุช ทองล้น
ครูผู้ช่วย
suwit
นายสุวิทย์ อาจชัย
ครูผู้ช่วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *