ผู้เขียน: admin

เว็บไซต์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษาที่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามจากคณะศิษย์เก่า ม.6 รุ่นที่ 3 ใน วันที่ 1 สิงหาคม 2558

ขอประชาสัมพันธ์เชิญช…

ผู้บริหารและคณะครูฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ผู้บริหารและคณะครูฯ …

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2558 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าประชุมปฏิบัติการอบรมวิทยากร (แกนนำ) การป้องกันการทุจริต สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

วันที่ 1-4 มิถุนายน …