ครูสมพร เหล่าทองสาร

1. นายสมพร เหล่าทองสาร

somporndb01

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล                   นายสมพร  เหล่าทองสาร
ตำแหน่ง                   ครู
วิทยฐานะ                 ครูชำนาญการ
อายุราชการ             11 ปี
ระดับการศึกษา        ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก         ฟิสิกส์ประยุกต์ (วท.บ.) / ป.บัณฑิตทางการสอน (การสอนฟิสิกส์)
หน้าที่รับผิดชอบ      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                                   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
งานพิเศษ                  งานวัดผล ม.ปลาย
                                  งานทะเบียนนักเรียน (Students)
ความสามารถพิเศษ   โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Offices)
                                  โปรแกรมพัฒนาสื่อการสอน (CAI)
                                  โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ (Website-Weblog)/อะนิเมชั่น (Animation-Flash)

ผลงานดีเด่น
1. รายงานการใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม เรื่องไฟฟ้าสถิต ประกอบการเรียนรายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

2. การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีสื่อสังคม เรื่อง การเคลื่อนที่ รายวิชาฟิสิกสืพื้นฐาน ว ๓๑๑๐๑ ม.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

รางวัลดีเด่น

1. รางวัล Thailand Innovative Teacher Leadership Award 2015 จัดโดย บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) (Microsoft (Thailand) Company) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ITLA2015

2. รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media 2013) ประจำปี 2556 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และโล่รางวัล จัดโดย สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สพร.)   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 

3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

obecaward57-esarn

4. เกียรติบัตร ครูผู้มีผลงานด้านการพัฒนาบล็อกเพื่อการเรียนการสอน ในโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”  ประจำปี 2555   มอบโดย สำนักนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สพร.)   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 

socialmedia55

002002

FB_IMG_1433668579677

ภาพการร่วมการแข่งขัน ITLA 2015
ณ โรงแรม หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ITLA2014-1

ภาพการร่วมการแข่งขัน ITLA 2014
ณ โรงแรม บัดดี้ ออเรนเตล จังหวัดนนทบุรี

 

ITLA2013-1

ภาพการร่วมการแข่งขัน ITLA 2013
ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *