คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ดร.เอกลักษณ์  บุญท้าว

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

นายเฉลิมชัย  สืบสนุทร
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายพงศธร  ผ่านสำแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ชีววิทยา

นายวิรุฬ  คุณเวียน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นายวันชัย  ดอกไม้ทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *