ครูไมตรี
นายไมตรี  ปะวะเสนะ
พนักงานราชการ

นายกิติคุณ บุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวธนาพร ทมเจริญ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

Leave a Reply