Monthly Archives: มิถุนายน 2015

วันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ.2558 ผู้บริหารฯ ครูและบุคลากรโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาทั้ง 12 โรงเรียน ร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนองานวิจัย แผนการเรียนรู้แบบVARK สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพฯ

วันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ.2558 ผู้บริหารฯ ครูและบุคลากรโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาทั้ง 12 โรงเรียน ร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนองานวิจัย แผนการเรียนรู้แบบVARK สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ ที่โรงเรียนวัดเจ้ามูล โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพฯ
11430329_950286055010861_851342403002068189_n 11148765_950286095010857_5928494267074781015_n 10292155_950285988344201_7875822472894577241_n 10153820_1141034469244273_23188193676210326_n 11406956_949670528405747_6118515450943708511_n 10402467_1141034492577604_6804935954731086209_n 10268510_950297851676348_8455399390518498586_n 10153820_1141034469244273_23188193676210326_n 1506889_1140298185996865_5015024929889828885_n 1982005_949670788405721_4875340711054266086_n 1496655_949670865072380_5212930156293414637_n 11220912_1141034565910930_4950714372417600332_n 11215782_1141033815911005_3847600352991793527_n 11148788_1141034705910916_2476954739726114170_n 10670249_1141033772577676_4307452436026017513_n 10473439_1141034755910911_4029767680692813270_n 10460254_1141034672577586_7721243315702445320_n 10421300_1141034295910957_8161694426272568061_n 10418881_1141034329244287_2940678910206709623_n 10402467_1141034492577604_6804935954731086209_n 1467464_1141033862577667_6079615167593632071_n

พิธีไหว้ครู “ดงบังพิสัย” ปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู “ดงบังพิสัย” ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียน พร้อมทั้งจัดประกวดพานไหว้ครู และมีการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-net สูงสุด ของแต่ละรายวิชา ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 และมีนักเรียนศิษย์เก่ามาร่วมพิธีไหว้ครูด้วย และมีการมอบช่อดอกไม้ให้กับครูที่จบการศึกษามหาบัณฑิตด้วย
IMG_6962 IMG_6968 IMG_6978 IMG_6981 IMG_6998 IMG_6999 IMG_6956 IMG_7004 IMG_7005 IMG_7006 IMG_7025 IMG_7009 IMG_7028 IMG_7042 IMG_7032 IMG_7063 IMG_7094 IMG_7095 IMG_7115 IMG_7118 IMG_7131 IMG_7132 IMG_7136 IMG_7163 IMG_7175 IMG_7211 IMG_7212 IMG_7238 IMG_7241 IMG_7250 IMG_7266 IMG_7256 IMG_7248 IMG_7249 IMG_7255 IMG_7267 IMG_7268 image image image image image image image image image image

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษาที่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามจากคณะศิษย์เก่า ม.6 รุ่นที่ 3 ใน วันที่ 1 สิงหาคม 2558

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษาที่โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามจากคณะศิษย์เก่า ม.6 รุ่นที่ 3  ใน วันที่ 1 สิงหาคม 2558  ซึ่งทางโรงเรียนนำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.นิพนธ์ ยศดา และคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่ ทุกรุ่นๆร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 ตามกำลังศรัทธา เพื่อนำเงินไปพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป และทางโรงเรียนขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

46103326_0_20120207-111536

ผู้บริหารและคณะครูฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ผู้บริหารและคณะครูฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม
S__7946244 ประชุม PISA สารคาม_4372 ประชุม PISA สารคาม_6603 ประชุม PISA สารคาม_7334 ประชุม PISA สารคาม_9025 ประชุม PISA สารคาม_8336

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

image image image image image image image image

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสแกนลายนิ้วมือ

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสแกนลายนิ้วมือ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ศิริ โดยท่านวิทยากรจากบริษัทพัฒนาศักยภาพทางปัญญา (DigiBrain) มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์และโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
image image image image image image image image image

 

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2558 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าประชุมปฏิบัติการอบรมวิทยากร (แกนนำ) การป้องกันการทุจริต สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2558 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าประชุมปฏิบัติการอบรมวิทยากร (แกนนำ) การป้องกันการทุจริต สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
image image image image image image image