Monthly Archives: สิงหาคม 2015

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด.พ. 58

งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด.พ. 58

1 2 IMG_0962 IMG_0964 IMG_0966 IMG_0967 IMG_0968 IMG_0970 IMG_0971 IMG_0975 IMG_0976 IMG_0977 IMG_0979 IMG_0981 IMG_0984 IMG_0987 IMG_0990 IMG_0996 IMG_0998 IMG_1001 IMG_1003 IMG_1004 IMG_1006 IMG_1010 IMG_1034 IMG_1039 IMG_1040 IMG_1041 IMG_1042 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1045 IMG_1046 IMG_1047 IMG_1048 IMG_1049 IMG_1050 IMG_1051 IMG_1052 IMG_1053 IMG_1054 IMG_1055 IMG_1056 IMG_1057 IMG_1058 IMG_1059 IMG_1060 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1080 IMG_1081 IMG_1082 IMG_1083 IMG_1084 IMG_1085 IMG_1086 IMG_1087 IMG_1088 IMG_1089 IMG_1090 IMG_1091 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1094 IMG_1095 IMG_1096 IMG_1097 IMG_1098 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1101 IMG_1102 IMG_1103 IMG_1104 IMG_1105 IMG_1106 IMG_1107 IMG_1108 IMG_1109 IMG_1110 IMG_1111 IMG_1113 IMG_1114 IMG_1115 IMG_1117 IMG_1118 IMG_1119 IMG_1120 IMG_1121 IMG_1122 IMG_1123 IMG_1124 IMG_1125 IMG_1127 IMG_1128 IMG_1129 IMG_1130 IMG_1131 IMG_1133 IMG_1135 IMG_1138 IMG_1139

วันแม่แห่งชาติ ด.พ.58

วันแม่แห่งชาติ ด.พ.58
1 2 3 4 5 7 8 IMG_0501 IMG_0502 IMG_0503 IMG_0504 IMG_0505 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0512 IMG_0513 IMG_0514 IMG_0515 IMG_0516 IMG_0517 IMG_0521 IMG_0522 IMG_0523 IMG_0524 IMG_0531 IMG_0532 IMG_0534 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0540 IMG_0549 IMG_0550 IMG_0551 IMG_0552 IMG_0553 IMG_0555 IMG_0556 IMG_0557 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0560 IMG_0561 IMG_0564 IMG_0567 IMG_0569 IMG_0570 IMG_0572 IMG_0573 IMG_0574 IMG_0576 IMG_0579 IMG_0580 IMG_0581 IMG_0582 IMG_0583 IMG_0592 IMG_0593 IMG_0594 IMG_0608 IMG_0613 IMG_0626 IMG_0635 IMG_0675

ดำนา ด.พ.58 “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ดำนา ด.พ.58 “ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

1 2 3 IMG_0714 IMG_0715 IMG_0717 IMG_0718 IMG_0719 IMG_0720 IMG_0721 IMG_0722 IMG_0723 IMG_0724 IMG_0725 IMG_0726 IMG_0727 IMG_0728 IMG_0729 IMG_0730 IMG_0731 IMG_0732 IMG_0734 IMG_0735 IMG_0736 IMG_0738 IMG_0739 IMG_0740 IMG_0743 IMG_0750 IMG_0751 IMG_0752 IMG_0753 IMG_0754 IMG_0755 IMG_0756 IMG_0757 IMG_0758 IMG_0759 IMG_0760 IMG_0761 IMG_0762 IMG_0763 IMG_0765

ยินดีต้อนรับ วันคืนสู่หย้า ชาว ด.พ. “เพื่อนเราไม่เก่าเลย” วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 (ผ้าป่าศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และรุ่นแรก)

ยินดีต้อนรับ วันคืนสู่หย้า ชาว ด.พ. “เพื่อนเราไม่เก่าเลย”  (ผ้าป่าศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และรุ่นแรก) วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  เวลา 13.00 น. โดยมีกิจกรรมกีฬา ด.พ.สัมพันธ์ เวลา 16.30 น. โดยมีกิจกรรม “โฮมพาแลง” และตอนเย็นนี้นันทนาการ
1 IMG_0012 IMG_0030 IMG_0037 IMG_0041 IMG_0045 IMG_0051 IMG_0088 IMG_0096 IMG_0100 IMG_0103 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0111 IMG_0112