เดือน ธันวาคม 2015

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื…

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื…

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื…

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ด้วยความยินดียิ่งครับ