เดือน กุมภาพันธ์ 2016

ชาว ด.พ.เราได้ร่วมกับโรงพยาบาล อำเภอนาดูน จัดกิจกรรมดีๆ โครงการปกป้องโรคเอดส์และส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ AIDS -HIV ซึ่งเป็นโครงการดีๆของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และรู้จักปกป้องหลีกเลี่ยง ห่างไกลจากปัญหาโรคเอดส์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 300 คน

ชาว ด.พ.เราได้ร่วมกับโรงพยาบาล อำเภอนาด…