ผู้เขียน: admin

เว็บไซต์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

โครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

21 กรกฎาคม 2564 คณะก…

น้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำสึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์