ข้อมูลการติดต่อ


ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
ที่อยู่ 30 หมู่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอ นาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
หมายเลขโทรศัพท์ 043-993065

ช่องทางการติดต่อออนไลน์

dbpsschool@dbps.ac.th