ITA โรงเรียนสุจริต

การบริหารงาน


ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

OITรายการข้อมูล
010แผนดำเนินงานประจำปีดูข้อมูล
011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ดูข้อมูล
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ดูข้อมูล
013คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดูข้อมูล
014คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ ดูข้อมูล
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดูข้อมูล
016รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ดูข้อมูล
017E-Service ดูข้อมูล
[ninja_tables id=”5472″]