คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ด้วยความยินดียิ่งครับ

welcomepasit

Leave a Reply