ท่านผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหารและคณะครู ด.พ. ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสงฆราช

200615 200616 200617 200618 200619 200620 200621 200622 200623 200624

Leave a Reply