ท่านผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา ย้ายไปดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สพม.เขต 26

ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6205 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6264 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6421 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6531 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6535 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6539 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6678 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6921 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6958 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_6985 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_7029 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_7488 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_7887 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_8681 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_8739 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_8893 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_8986 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_9078 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_9494 ไปส่ง ผอ ที่บรบือ_9502

Leave a Reply