ผู้บริหารและคณะครูฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม

ผู้บริหารและคณะครูฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมผู้สอนและผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการดำเนินการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสารคามพิทยาคม
S__7946244 ประชุม PISA สารคาม_4372 ประชุม PISA สารคาม_6603 ประชุม PISA สารคาม_7334 ประชุม PISA สารคาม_9025 ประชุม PISA สารคาม_8336

Leave a Reply