ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

b00b4b1b6b325590813_5482b5b7

Leave a Reply