วันที่ 1-4 มิถุนายน 2558 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าประชุมปฏิบัติการอบรมวิทยากร (แกนนำ) การป้องกันการทุจริต สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

วันที่ 1-4 มิถุนายน 2558 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นิพนธ์ ยศดา เข้าประชุมปฏิบัติการอบรมวิทยากร (แกนนำ) การป้องกันการทุจริต สังกัด สพฐ. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
image image image image image image image

Leave a Reply