คำขวัญโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา12

เด็กอัจฉริยะจรรยา กล้านำ ทำดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ

Leave a Reply