ปรัชญาโรงเรียน   

สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดี คือผู้เจริญ

Leave a Reply