สีประจำโรงเรียน

หลือง-เขียว

เหลือง คือความฉลาด

เขียว คือความอุดมสมบูรณ์

Leave a Reply