กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี2558

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี2558
นำนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ไปเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี2558 มีกิจกรรมการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใส โดยการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา
imageimageimageimageimageimage

Leave a Reply