ร่วมงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
นมัสการพระธาตุนาดูน_760นมัสการพระธาตุนาดูน_7742นมัสการพระธาตุนาดูน_9650นมัสการพระธาตุนาดูน_749นมัสการพระธาตุนาดูน_8197นมัสการพระธาตุนาดูน_434นมัสการพระธาตุนาดูน_519นมัสการพระธาตุนาดูน_180นมัสการพระธาตุนาดูน_566นมัสการพระธาตุนาดูน_813นมัสการพระธาตุนาดูน_292นมัสการพระธาตุนาดูน_818นมัสการพระธาตุนาดูน_845นมัสการพระธาตุนาดูน_1060นมัสการพระธาตุนาดูน_1083นมัสการพระธาตุนาดูน_1546นมัสการพระธาตุนาดูน_1400นมัสการพระธาตุนาดูน_1421นมัสการพระธาตุนาดูน_1462นมัสการพระธาตุนาดูน_1508นมัสการพระธาตุนาดูน_1585นมัสการพระธาตุนาดูน_1654นมัสการพระธาตุนาดูน_1660นมัสการพระธาตุนาดูน_1778นมัสการพระธาตุนาดูน_1915นมัสการพระธาตุนาดูน_2210นมัสการพระธาตุนาดูน_1968นมัสการพระธาตุนาดูน_1985นมัสการพระธาตุนาดูน_2050นมัสการพระธาตุนาดูน_2150นมัสการพระธาตุนาดูน_2279นมัสการพระธาตุนาดูน_2323นมัสการพระธาตุนาดูน_2409นมัสการพระธาตุนาดูน_2458นมัสการพระธาตุนาดูน_2561นมัสการพระธาตุนาดูน_2602นมัสการพระธาตุนาดูน_2622นมัสการพระธาตุนาดูน_2670นมัสการพระธาตุนาดูน_2676นมัสการพระธาตุนาดูน_2757นมัสการพระธาตุนาดูน_2770นมัสการพระธาตุนาดูน_2790นมัสการพระธาตุนาดูน_2799นมัสการพระธาตุนาดูน_2802นมัสการพระธาตุนาดูน_2834นมัสการพระธาตุนาดูน_2873นมัสการพระธาตุนาดูน_2940นมัสการพระธาตุนาดูน_3016นมัสการพระธาตุนาดูน_3024นมัสการพระธาตุนาดูน_3061นมัสการพระธาตุนาดูน_3130นมัสการพระธาตุนาดูน_3190นมัสการพระธาตุนาดูน_3213นมัสการพระธาตุนาดูน_3214นมัสการพระธาตุนาดูน_3238นมัสการพระธาตุนาดูน_3243นมัสการพระธาตุนาดูน_3255นมัสการพระธาตุนาดูน_3353นมัสการพระธาตุนาดูน_3627นมัสการพระธาตุนาดูน_3642นมัสการพระธาตุนาดูน_3738นมัสการพระธาตุนาดูน_3754นมัสการพระธาตุนาดูน_3819นมัสการพระธาตุนาดูน_4175นมัสการพระธาตุนาดูน_4275นมัสการพระธาตุนาดูน_4318นมัสการพระธาตุนาดูน_4333นมัสการพระธาตุนาดูน_4416นมัสการพระธาตุนาดูน_4595นมัสการพระธาตุนาดูน_4679นมัสการพระธาตุนาดูน_4690นมัสการพระธาตุนาดูน_4713นมัสการพระธาตุนาดูน_4773นมัสการพระธาตุนาดูน_4793นมัสการพระธาตุนาดูน_4929นมัสการพระธาตุนาดูน_4932นมัสการพระธาตุนาดูน_4975นมัสการพระธาตุนาดูน_5058นมัสการพระธาตุนาดูน_5211นมัสการพระธาตุนาดูน_5219นมัสการพระธาตุนาดูน_5255นมัสการพระธาตุนาดูน_5314นมัสการพระธาตุนาดูน_5385นมัสการพระธาตุนาดูน_5415นมัสการพระธาตุนาดูน_5428นมัสการพระธาตุนาดูน_5448นมัสการพระธาตุนาดูน_5533นมัสการพระธาตุนาดูน_5540นมัสการพระธาตุนาดูน_5559นมัสการพระธาตุนาดูน_5673นมัสการพระธาตุนาดูน_5957นมัสการพระธาตุนาดูน_6195นมัสการพระธาตุนาดูน_6216นมัสการพระธาตุนาดูน_6276นมัสการพระธาตุนาดูน_6281นมัสการพระธาตุนาดูน_6286นมัสการพระธาตุนาดูน_6299นมัสการพระธาตุนาดูน_6352นมัสการพระธาตุนาดูน_6365นมัสการพระธาตุนาดูน_6400นมัสการพระธาตุนาดูน_6410นมัสการพระธาตุนาดูน_6413นมัสการพระธาตุนาดูน_6468นมัสการพระธาตุนาดูน_6506นมัสการพระธาตุนาดูน_6506_0นมัสการพระธาตุนาดูน_6598นมัสการพระธาตุนาดูน_6662นมัสการพระธาตุนาดูน_6690นมัสการพระธาตุนาดูน_6699นมัสการพระธาตุนาดูน_6748นมัสการพระธาตุนาดูน_6786นมัสการพระธาตุนาดูน_6819นมัสการพระธาตุนาดูน_6831นมัสการพระธาตุนาดูน_6975นมัสการพระธาตุนาดูน_7252นมัสการพระธาตุนาดูน_7255นมัสการพระธาตุนาดูน_7260นมัสการพระธาตุนาดูน_7371นมัสการพระธาตุนาดูน_7382นมัสการพระธาตุนาดูน_7386นมัสการพระธาตุนาดูน_7685นมัสการพระธาตุนาดูน_7728นมัสการพระธาตุนาดูน_7742_0นมัสการพระธาตุนาดูน_7932นมัสการพระธาตุนาดูน_7999นมัสการพระธาตุนาดูน_8069นมัสการพระธาตุนาดูน_8111นมัสการพระธาตุนาดูน_8112นมัสการพระธาตุนาดูน_8132นมัสการพระธาตุนาดูน_8143นมัสการพระธาตุนาดูน_8543นมัสการพระธาตุนาดูน_8682นมัสการพระธาตุนาดูน_8683นมัสการพระธาตุนาดูน_8689นมัสการพระธาตุนาดูน_8689_0นมัสการพระธาตุนาดูน_8798นมัสการพระธาตุนาดูน_8798_0นมัสการพระธาตุนาดูน_8940นมัสการพระธาตุนาดูน_8981นมัสการพระธาตุนาดูน_9006นมัสการพระธาตุนาดูน_9054นมัสการพระธาตุนาดูน_9078นมัสการพระธาตุนาดูน_9137นมัสการพระธาตุนาดูน_9169นมัสการพระธาตุนาดูน_9200นมัสการพระธาตุนาดูน_9328นมัสการพระธาตุนาดูน_9470นมัสการพระธาตุนาดูน_9502นมัสการพระธาตุนาดูน_9582นมัสการพระธาตุนาดูน_9584นมัสการพระธาตุนาดูน_9713นมัสการพระธาตุนาดูน_9775นมัสการพระธาตุนาดูน_9789นมัสการพระธาตุนาดูน_9862นมัสการพระธาตุนาดูน_9908นมัสการพระธาตุนาดูน_9909นมัสการพระธาตุนาดูน_9922นมัสการพระธาตุนาดูน_9935

By admin

เว็บไซต์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *