ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์

                โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ตั้งอยู่เยื้องถนนสายวาปีปทุม-พยัคฆภูมิพิสัย ณ ตำบลดงบังอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนาดูนประชาสรรค์โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสาขาเมื่อ พ.ศ.2533 โดยใช้ศูนย์พัฒนาตำบลดงบังเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีนายสุรศักดิ์  ศิริ ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์เป็นผู้ประสานงานสาขา เปิดรับสมัครนักเรียน ม. 1 เข้าเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2534 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า  “  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  “  ซึ่งหลวงพ่อพระครูพิสัยนวการ  (เจ้าคณะอำเภอนาดูน) วัดดงบังโพธาราม ได้กรุณาให้ใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อโรงเรียนและรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน สภาตำบลดงบังได้อนุมัติที่ดินดอนป่ายางสาธารณประโยชน์เนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวาเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนายสุรศักดิ์  ศิริ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการตามลำดับ พ.ศ. 2543 นายสุรศักดิ์  ศิริ  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 นายสุรเชษฐ์ ช่างถม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้อำนวยการสุรเชษฐ์  ช่างถม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม 17 กุมภาพันธ์ 2549 นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  21 สิงหาคม 2556  นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ดร.นิพนธ์ ยศดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคม อำเภอบรบือ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ดร.นิพนธ์ ยศดา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ดร.ประสิทธิ์  ชาญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกดำวิทยาคาร อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์จึงถึงปัจจุบัน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *