ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
รายละเอียดตามเอกสารที่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ www.dbps.ac.th นี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ >>>ประกาศโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติง
123456789

Leave a Reply